Hur mäter du trafiken på din hemsida?

På asite.se ser vi alltid till att hålla alla våra kunder uppdaterad kontinuerligt beträffande trafiken till och från deras hemsidor. Anledningen till att delta på internet är ju naturligtvis att få besökare, helst så många som möjligt i avsikt att t ex marknadsföra sina produkter. Andra intressanta mätdata är varifrån dina besökare kommer, vilken hårvara som används, olika tidpunkter på dygnet osv. Vi kan ta fram olika typer av uppgifter om dina besökare. På asite.se använder vi oss av Google Analytics för att ta fram mätdata, vi gör månatliga analyser och har det som underlag när vi fortlöpande förbättrar och optimerar sidorna.

Om du vill att din webbplats ska få en officiell mätning av sin trafik och försäkra dig om att få en plats i Sveriges kommersiella internetuniversum så bör du vara med i KIA-index. Statistiken används bland annat av annonsörer, mediebyråer, publicister och media. Läs mer om hur du går med i KIA-index.