Webbutvecklare – det stressigaste IT-jobbet…

Nyligen presenterade amerikanska Careercast listan på mest stressiga it-jobb. Man har studerat olika stressfaktorer det handlar om resor, konkurrens, miljön och tidsramar.

Att just webbutveckling rankas högt har att göra med kraven där kunder kräver snabba uppdateringar och att uppdragsgivarna sätter stor värde i att ha en bra sajt. Det bidrar till ett högt frekvens snabba “fixar” och tiden som krävs för att implementera säkra lösningar begränsas. Antalet sk brandkårsutryckningar stjäl tid från det grundläggande arbetet och man tycker sig ofta hamna i en ond spiral.

Vår erfarenhet är att i takt med att webben blir det allt viktigare ansiktet utåt för både myndigheter och företag så ökar kraven på webbutvecklarna och det som startade som en enkel sajt snabbt blir den viktigaste plattformen för all kommunikation mot omvärlden.